Kun valittavien asumisvaihtoehtojen kirjo ulottuu omistusasunnosta Espanjan eläkeläiskylässä uuteen seniorikaksioon tai tehostetun palvelun asumiseen, mielihalut eivät luonnollisestikaan ole ainoa päätökseen vaikuttava tekijä.

Vanhan omistusasunnon vaihtaminen toimivampaan, pienempään asuntoon muuttaminen esteettömässä kerrostalossalähellä palveluita on hyvä ratkaisu silloin kun molemmat puolisot ovat perusterveitä ja hyväkuntoisia.   Mutta jos  toisen kunto huononee, niin useimmat seniortalot helpottavat huomattavasti mahdollisuutta jatkaa itsenäistä elämistä.

Jos on odotettavissa, että jompikumpi puolisoista joutuu omaishoitajaksi, muutto vuokrahuoneistoon palvelutaloon saattaa olla oikea vaihtoehto, koska sen palvelut suovat omaishoitajalle enemmän lepohetkiä. Palvelutalojen yhteydessä on usein myös  kunnan ylläpitämiä ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien vanhusten hoitokoteja, jonne enemmän hoitoa tarvitseva puoliso on mahdollista myöhemmin siirtää.

umbrella happy 150Kun päätöksenteko tuntuu vaikealta, on mahdollista turvautua yrityksiin, jotka ovat erikoistuneet ikääntymiseen liittyvien ongelmien ratkaisuihin. Ne tekevät henkilöiden jaksamis- ja kuntokartoituksia, määrittelevät kuntoutuksen, hoivan ja muun avun tarpeen sekä selvittävät mihin eläkkeet ja säästöt riittävät ja millaisia tukia on saatavissa.

Tällä hetkellä valtaosa mainittujen yritysten toimeksiantajista on dementoituneiden tai muuten sairaiden vanhusten lapsia, mutta yhä enemmän yhteyttä ottavat myös elämäänsä hallitsevat yksin asuvat naiset, jotka haluavat varmistaa itselleen halunsa mukaisen vanhuuden.