Tulossa oleva eläkeikä, perheen pieneneminen ja elämän rauhoittuminen antavat mahdollisuuden suunnitella uutta elämää lähes puhtaalta pöydältä. Monet uudet ovet ovat avoimina, vaikka mahdolliset sairaudet asettaisivatkin  vaatimuksiaan. Usein myös eläkkeelle jääminen tuo mukanaan tyhjiön. Mitä haluat harrastaa ja tehdä?  Onnistuuko toiveesi toteuttaminen nykyisestä asuinpaikastasi käsin. Vaikka olet terve kuin pukki, kannattaa tehdä varasuunnitelma: Mitä, jos?.  Tee elämäsi aarrekartta!  Klik.

Elämänmuutos kannattaa tehdä mahdollisimman  varhain. Asiantuntijoiden mukaan sairaalloisena,  ehkä osittain dementoituneena, muutokset tuntuvat vaikeammilta ja niihin on vaikea sopeutua.    Muutosvastustustuksen on todettu alkavan noin 70 vuotiaana ja monella itsenäinen muutoksen/muuton toteuttaminen ei enää onnistu yli 75-vuotiaana. – Silloin sukulaisten on puututtava asiaan.

Auta vanhempiasi päätöksenteossa! He tarvitsevat apua kun vanhuus on jo hiipinyt kehoon.   Samalla on hyvä tilaisuus miettiä, miten itse  aiot toimia!   – Keskustelun voi aloittaa hyvissä ajoin.  –  Varsinkin jos vanhempien ja suvun etäisyydet ovat suuret.   – “Etäomaishoitajia”, joilla on jatkuvasti huoli vanhemmistaan, on paljon!

Nykyinen asunto portaineen ja ahtaine kylpyhuoneineen saattaa osoittautua vanhuksille hankalaksi asuinpaikaksi, mutta siinä  pitkään sinnitellyt vanhus kieltäytyy muuttamasta!   – Muuttaminen ei merkitse ankeaan hoitokotiin joutumista vaan uuden helpomman kodin “rakentamista”.

Omakotitalossa tai rivitalossa  asujien vanhetessa peruskunnostyöt  jäävät monesti tekemättä ja asunnosta löytyy kosteusvaurioita ja jopa hometta.  Sellainen asunto ei ole kenellekään terveellinen! Eikä talon arvo siitä suinkaan nouse.

Joskus lasten ja omaisten on otettava ohjat omiin käsiin!  Vietävä vierailemaan erilaisiin seniortaloihin ja kerrottava miten omat tavarat voi ottaa mukaan, mitä mahdollisuuksia ja ajanvietettä on tarjolla, mitä palveluita mahdollista saada.

Minä muutin lievästi muistisairaat vanhempani 3 kertaa.   Kun ensimmäistä kertaa ehdotin palvelutaloa, minut erotettiin suvusta. Hetken kuluttua he itse pyysivät apuani.  Joka muutossa – tehostetun palvelun taloon ja hoivakotiin – sain vihaa ja vastustusta osakseni.  – Mutta kun olin aina sisustanut uuden kodin etukäteen heidän omilla esineillään ja osalla huonekaluista, he olivat täysin tyytyväisi

Jo nyt on lukuisia esimerkkejä tapauksista, jossa vanhus joutuu kärsimään oman kodin etusijalle asettamisesta. Yksinäisyys, liikkumattomuus, ruokahaluttomuus ovat suurimmat ongelmat.  Kunnalliset hoivatalot voivat ottaa vanhuksen vain parin päivän kuntoutusjaksoille kuukauden välein.  Myönnetään, että kuntoutus on riittämätöntä, mutta resurssit eivät riitä enempään. –   Ainoaksi  paremmaksi vaihtoehdoksi jää yksityinen palvelutalo  – mikäli rahat riittävät  (3500 – 6000  euroa kk).

Jos omaisia ei ole, vanhus on kotona yksinäisempi kuin vanki vankilassa.

Hufvudstadsbladetissa oli alkukeväällä tarina kotihoitajasta, jolla käyntejä noin 8 kappaletta päivässä.  Tuskin ennättävät hoitaa ja laittaa ruokaa. Eräskin hoidettavista sai eteensä kulhollisen kaupan ravintoköyhää vispipuuroa, kun muut ruoat olivat jotenkin päässeet loppumaan, eikä hoitaja ennättänyt kauppaan.   Kaikilla hoidettavilla oli toive, että pääsisipä joskus ulos…  Sellaista se  “onnellinen” asuminen omassa kodissa on monille  vanhuksille.

Hyväkuntoisemmille vanhuksille usein toimitetaan yksi tai kaksi ateriaa päivälle pari kertaa viikossa jääkaappiin säilytykseen. Tai sitten päivittäin, niin että tuoja lämmittää sen ja asettaa ruokapöydälle syötäväksi.  Kukaan ei tiedä paljonko ateriasta on syöty.

“Hokema omassa kodissa loppuun asti asumisen onnesta on poliitikkojen mainoslause. Lukemattomat vanhukset asuvat yksistään lähes liikuntakyvyttöminä kodeissa, joista eivät pääse ulos. Heidän ainoita virikkeitään ovat kodinhoitajien pikaiset käynnit, koska lähiomaiset asuvat muualla Suomessa ja ovat kiireisiä.”                Oulunkylän kuntoutussairaalan vanhusvastaava

HUOM!   Kotihoidosta kunta veloittaa kaikista palveluista listan mukaisen  veloituksen. Ruokapalvelu veloittaa  omansa.  Lisäksi  mahdollisista kuljetukset ja  pienet ylellisyydet maksavat.   Ikääntyneitä on joutunut entistä enemmän ulosottoon.  –  Tämän on vahvistanut mm. eräs kotona asuvien vanhusten ruokatoimittajista.  Hän totesi myös, että kun yksin kotona asuva siirretään vihdoin hoivakotiin hänellä todetaan usein vaikea aliravitsemus.  Kunnon kohottaminen  normaalitasolle kestää kauan.

 

 

Lue lisää erilaisista asumismuodoista. Klik