Archives for Muistisairaudet

Otsalohkodementia työikäisten toiseksi yleisin muistisairaus

Otsalohkodementia ei aluksi näytä muistisairaudelta Taudin esiintyvyys näyttää olevan Suomessa suurempi kuin muualla.   Otsalohkodementian oireista valtaosa on psykiatrisia, vaikka tauti onkin degeneratiivinen neurologinen sairaus. Ensioireita ovat suunnitelmallisen toiminnan vaikeudet…
Continue reading

Rasvaa, rokkia ja rauhaa

Työterveyslaitoksessa tutkimusprofessorina toimiva Minna Huotilainen tiivisti viime vuonna Hyvä terveys –lehdessä aivojen hyvinvoinnin perustaksi rasvan, rokin ja rauhan. Nykysenioreille rokki on tuttua, mutta vanhemmille muukin tanssi korvaa rokin. Kaikkea aivotoimintaa lisäävää…
Continue reading

Frontaalilohkodementiat

Frontaalilohkodementioissa oireiston alku on hidas ja asteittainen ilman näkyviä ulkoisia syitä. Kuluu yleensä pitkä aika, ennen kuin kukaan tulee ajatelleeksi aivovaurion mahdollisuutta sairastuneen oudon käyttäytymisen ja uusien luonteenpiirteiden taustalla.  …
Continue reading

Aivoverenkiertosairaudet

Tyypillisesti oppiminen on tehotonta, unohtaminen on vähäistä, tunnistaminen säilyy, vihjeet auttavat, mutta juuttumistaipumusta esiintyy. Käytösoireina masennusta, persoonallisuuden muutoksia ja psykomotorista  hidastumista eli kehon ja mielen yhteistoiminnan vaikeutumista. Myös tyypillisiä neurologisia…
Continue reading

Lewyn kappale -tauti

Oireet voivat ilmetä päivittäisessä elämässä siten, että henkilö ei tiedä missä ollaan tai mikä on päivämäärä eikä aina tunnista läheisiään. Keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeudet voivat johtaa siihen, että sairastunut ei…
Continue reading

Parkinsonin tauti

Hermosoluja tuhoutuu vähitellen myös ihmisen ikääntyessä, mutta Parkinsonin taudissa solujen tuhoutuminen alkaa aikaisemmin ja on nopeampaa. Vielä ei selvitetty syytä, joka tämän tuhoutumisen aiheuttaa.  Osa Parkinssonin taudin oireista on havaittavissa…
Continue reading

Alzheimerin tauti

Alzheimerin taudin alkuvaiheessa ulkopuolisten on vaikea huomata sairautta, sillä sairastuneen sosiaaliset kyvyt säilyvät hyvinä pitkään. Myös ruumiillinen kunto säilyy alkuun hyvänä vaikkakin paino saattaa laskea ja verenpainearvot muuttua mataliksi. ALZHEIMERIN…
Continue reading

Muistisairaudet

Uusimmat tutkimukset keskittyvät yhä voimakkaammin muistin ylläpitämiseen ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Ihmekeinoja ei ole keksitty, mutta muistin säilymisen eteen voi tehdä paljon. Tutkimukset viittaavat siihen, että vatsassamme on toiset "aivot": nauttimamme ravinto…
Continue reading