Archives for Sairaudet - Page 2

Aivoverenkiertosairaudet

Tyypillisesti oppiminen on tehotonta, unohtaminen on vähäistä, tunnistaminen säilyy, vihjeet auttavat, mutta juuttumistaipumusta esiintyy. Käytösoireina masennusta, persoonallisuuden muutoksia ja psykomotorista  hidastumista eli kehon ja mielen yhteistoiminnan vaikeutumista. Myös tyypillisiä neurologisia…
Continue reading

Lewyn kappale -tauti

Oireet voivat ilmetä päivittäisessä elämässä siten, että henkilö ei tiedä missä ollaan tai mikä on päivämäärä eikä aina tunnista läheisiään. Keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeudet voivat johtaa siihen, että sairastunut ei…
Continue reading

Parkinsonin tauti

Hermosoluja tuhoutuu vähitellen myös ihmisen ikääntyessä, mutta Parkinsonin taudissa solujen tuhoutuminen alkaa aikaisemmin ja on nopeampaa. Vielä ei selvitetty syytä, joka tämän tuhoutumisen aiheuttaa.  Osa Parkinssonin taudin oireista on havaittavissa…
Continue reading

Alzheimerin tauti

Alzheimerin taudin alkuvaiheessa ulkopuolisten on vaikea huomata sairautta, sillä sairastuneen sosiaaliset kyvyt säilyvät hyvinä pitkään. Myös ruumiillinen kunto säilyy alkuun hyvänä vaikkakin paino saattaa laskea ja verenpainearvot muuttua mataliksi. ALZHEIMERIN…
Continue reading

Kuulo

HUONOKUULOISUUS ERISTÄÄ, MASENTAA JA RASITTAA OMAISIA Täyttä totta!  1.  Kuulon heikkeneminen alkaa 45-50 vuoden tienoilla.  2. Yli 65-vuotiaista jopa kaksi kolmasosaa luokitellaan huonokuuloisiksi.  3. Kuulon huononeminen on toiseksi yleisin ikääntymisen…
Continue reading

Muistisairaudet

Uusimmat tutkimukset keskittyvät yhä voimakkaammin muistin ylläpitämiseen ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Ihmekeinoja ei ole keksitty, mutta muistin säilymisen eteen voi tehdä paljon. Tutkimukset viittaavat siihen, että vatsassamme on toiset "aivot": nauttimamme ravinto…
Continue reading

Virtsankarkailu

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi lisääntyy iän myötä, naisilla erityisesti vaihdevuosien jälkeen. Yli 70-vuotiaista n. 60 % kärsii siitä.  Ikääntyneistä miehistä ongelmaa on noin 30 %:lla.  Erityisesti eturauhassyövän hoidoista aiheutunut virtsankarkailu tai…
Continue reading
12