Eläkkeensaajan asumistuki on pienituloisen eläkkeensaajan ystävä

Kela tukee pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille asumistukea, jonka määräytymiseen vaikuttavat:

– asumismenot

– perhesuhteet

– eläkkeensaajan ja puolison bruttotulot

– eläkkeensaajan ja puolison omaisuus.

Oikeutettu tähän etuuteen on:

1. Vakinaisesti Suomessa asuva pienituloinen, 16-64-vuotias eläkkeensaaja, jonka eläke oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen:

– Kelan tai työeläkelaitoksen maksama työkyvyttömyyseläke (myös määräaikainen kuntoutustuki), työttömyyseläke tai  leskeneläke

– Kelan maksama takuueläke

– tapaturmavakuutuksen tai liikennevahingon perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke

– sotilastapaturma- tai sotilasvammalain perusteella maksettava, täyteen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai leskeneläke

– vastaavat etuudet ulkomailta.

2. 65 vuotta täyttänyt eläkkeensaaja

3. Sen sijaan seuraavien etujen saajat eivät ole oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen:

– osatyökyvyttömyyseläke

– osa-aikaeläke

– alle 65-vuotiaan työeläkelakien mukainen vanhuuseläke

 

Huom! Varhennettua vanhuuseläkettä saavalla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen vasta kun hän täyttää 65 vuotta.
Jos saa eläkettä, joka ei oikeuta eläkkeensaajan asumistukeen, voi kuitenkin saada Kelan myöntämää yleistä asumistukea, joka myönnetään kaikille pienituloisille ruokakunnille niin vuokra- kuin omistusasuntoon.

Eläkkeensaajan asumistuki kattaa myös omistusasunnot
Eläkkeensaajan asumistukea saa vakituiseen vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus- ja osakeasuntoon sekä omistamaansa omakotitaloon, asumiseen palvelutalossa sekä asumispalveluyksikössä.

Vuokra-asunnossa Kela hyväksyy asumismenoiksi vuokran. Jos lämmitys- ja vesikustannukset eivät sisälly vuokraan, Kela huomioi ne keskimääräisten kustannusten mukaan, jotka valtioneuvosto vahvistaa vuosittain.

 

Asumisoikeusasunnossa ja osaomistusasunnossa Kela hyväksyy asumismenoiksi käyttövastikkeen ja vesimaksut sekä asumisoikeuden tai osaomistusoikeuden hankkimista varten otettujen lainojen korot.

Osakeasunnossa Kela hyväksyy asumismenoiksi vastikkeen ja sen yhteydessä maksettavan erillisen vesimaksun sekä asunnon hankkimiseksi otettujen lainojen korot. Jos lämmitys- ja vesikustannukset eivät sisälly vastikkeeseen eikä erillistä vesimaksua makseta, Kela ottaa ne huomioon keskimääräisten kustannusten mukaan kuten vuokra-asunnossa.

Omakotitalossa Kela laskee asumismenot keskimääräisten lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannusten perusteella, jotka valtioneuvosto vahvistaa vuosittain. Omakotitalossa myös tontin vuokra kuuluu asumismenoihin samoin kuin asunnon hankkimiseksi ja kunnostamiseksi otettujen lainojen korot.

Vanhusten vuokra– tai palvelutalossa hyväksyy Kela vuokraan sisältyvistä palvelumaksuista vain  eritellyn vuokran osuuden. Jos asuu yksityisessä vanhainkodissa tai täysihoitolassa, voi saada eläkkeensaajan asumistukea eritellystä asumismenon osuudesta.

Eläkkeensaajan asumistukeen vaikutavat tulot, asumiskunta, asumiskulut, omaisuus sekä velat

Laskentakaavana asumistuki on 85 % kohtuullisista asumismenoista vähennettynä perusomavastuun ja tulojen mukaan määräytyvän lisäomavastuun yhteismäärä: 0,85 kertaa asumismenot – (perusomavastuu+mahdollinen lisäomavastuu). Voit kätevästi arvioida mahdollisen asumistukesi määrän laskurilla Kelan sivustolta.

 


https://easiointi.kela.fi/aelaskenta_app/AELaskentaApplication?&lang=fi
Tuki on verotonta tuloa.

 

Tulorajat

 

Tulorajat, joiden mukaan 40 %:n lisäomavastuu lasketaan, €/v

Yksin asuva                                                                                                                                     8 633

Avio- tai avoliitossa oleva, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen                        12 655

Avio- tai avoliitossa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen                    13 867

 

Yksin asuvan asumistukeen vaikuttavat omat tulot, omaisuus ja asumismenot, parisuhteessa myös puolison tulot, omaisuus sekä yhteiset asumismenot. Puolisolla tarkoitetaan avo- ja aviopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta.

Tuloista vähennetään velkojen korot. Omaan asuntoon kohdistuvien velkojen korkoja ei kuitenkaan vähennetä, koska ne lisätään asumismenoihin. Kulutusluottojen korot eivät ole vähennyskelpoisia.

Perikunnan tulot tai omaisuus eivät vaikuta tuen suuruuteen, eivät myöskään talletukset 2000 euroon saakka. Myös puolison talletuksille on oma 2000 euron raja. Molempien  2000 euroa ylittävältä osalta Kela laskee korko- ja osinkotulot mukaan tuloihin ja lisää talletukset asumistukeen vaikuttavan omaisuuden määrään, ei kuitenkaan silloin, jos ne jäävät alle 60 euron.

Kaikki omat ja puolisosi tulot lasketaan yhteen ja niitä verrataan tulorajaan. Yli menevästä osasta otetaan huomioon 40 % (lisäomavastuu) ja se lisätään perusomavastuuseen.

 

Omaisuusrajat

Asumistukea laskettaessa otetaan huomioon omaisuus, josta vähennetään velat.

Omassa käytössä olevaa omakotitaloa tai asunto-osakkeita ei oteta mukaan omaisuuteen, ei myöskään osuutta jakamattomaan kuolinpesään.

Hakijan tuloihin lisätään 8 %  siitä omaisuuden osasta, joka ylittää omaisuusrajat:

– yksinäinen henkilö                                  16319 €

– avio- tai avopuolisot yhteensä   26110 €

 

Asumismenot

Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain asumismenojen enimmäismäärät. Tukea laskettaessa asumismenoiksi hyväksytään todelliset asumismenot, mutta enintään enimmäismäärään saakka. Enimmäismäärän ylittävän osan asumismenoista joutuu maksamaan itse omavastuuosuuden lisäksi. Enimmäismäärään vaikuttavat asunnon sijaintikunta ja se, asuuko siinä alle 18-vuotiaita lapsia.

Suomen kunnat on jaettu asumismenojen kalleuden perusteella kolmeen kuntaryhmään:

I kuntaryhmä Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa

II kuntaryhmä Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti

III kuntaryhmä Muut kunnat

 

Asumismenojen enimmäismäärä euroa kuukaudessa:

Asunnon sijainti      Eläkkeensaaja                    Perheessä 1-2         Perheessä vähintään

(ja puoliso), ei lapsia          alle 18 v. lasta          kolme alle 18-v.lasta

I kuntaryhmä            7405 €/vuosi                        8 886 €/vuosi           10 367 €/vuosi

II kuntaryhmä           6 810                                     8 172                         9 534

III kuntaryhmä          5 974                                     7 169                         8 364

 

Erillisten lämmitysmenojen enimmäismäärät vaihtelevat kuntien lämmitysryhmien mukaan 1,27 eurosta/m2/kk aina 2,02 euroon/m2/kk. Tiedot kuntasi lämmitysryhmästä saat Kelalta.

Vesikustannuksina hyväksytään 27,15 euroa/kk/henkilö

 

Kuinka paljon minä saan eläkkeensaajan asumistukea?

Kelan sivuilta löytyy laskuri, jolla voi arvioida oman mahdollisuutensa eläkkeensaajan asumistukeen.

https://easiointi.kela.fi/aelaskenta_app/AELaskentaApplication?&lang=fi

 

Teimme laskelmia muutaman esimerkkihenkilön puolesta. Laskimme henkilön mahdollisen asumistuen niin kuntaryhmä I:ssä  (esim. Helsinki) kuin kuntaryhmä III:ssa (esim. Heinola).    Esimerkeistä huomaat, että kannattaa harkita erilaisia vaihtoehtoja ja jopa eri paikkakuntia.  Kun jokainen euro on tärkeä, hyvällä suunnittelulla käyttörahaa jää enemmän!  –  Valmiit laskurit auttavat, mutta monia asioita on muistettava huomioida.  Katso esimerkkejä…