Henkilö 1, täyttänyt 65 vuotta, yksin eläjä

Asuu Helsingissä

 

Kansaneläke 630,02 €/kk, takuueläke 108.80 €/kk

Tulot yhteensä 738,82 €/kk

Ei omaisuutta eikä velkoja

Vuokra 650 € (Peruskuntoinen yksiö)

(Vuokrasta otetaan huomioon enimmäismääränä 617,08 €.

Vesi 15 €

Eläkkeensaajan asumistuki 474,91 € (Perusomavastuu 50,62 €. Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuu  40 % siitä tulojen osasta, joka ylittää

tulorajan. Esimerkkihenkilön tulot, 8865,84 €/vuosi, ylittävät yksin asuvan

tulorajan  8 633 €/v. Hänen lisäomavastuunsa on 7,75 €/kk)

Bruttotulot 1 213,73 €/kk

Verot 5,02 €/kk.

Asumiskulujen jälkeen käytössä 543,71 €/kk

 

Eläkkeensaajan asumistuki pienenee, jos hakijalla on omaisuutta.

Tämän henkilön kohdalla 50 000 €:n pankkitalletus pienentää asumistuen 403,08 euroon,  100 000 €:n pankkitalletus  289,75 euroon.

 

 

Henkilö II, täyttänyt 65 vuotta

Asuu Heinolassa

Samat perustiedot kuin yllä

Vuokra 650 € (Peruskuntoinen kolmio)

(Vuokrasta otetaan huomioon enimmäismäärä 479,83 €.

Vesi 15 €/kk

Eläkkeensaajan asumistuki 373,55 €/kk

Bruttotulot 1 112,37 €

Vero 5,02 €/kk

Asumiskulujen jälkeen käytössä 442,35 €/kk

Tämän henkilön kohdalla 500 000 €:n pankkitalletus pienentää

asumistuen  301,72 euroon, 100 000 euron talletus 188,39 euroon.

 

Jos tämä henkilö vuokraa yksiön Heinolasta, muuttuu hänen

tilanteensa seuraavasti:

vuokra 350 €/kk (Peruskuntoinen yksiö)

vesi 12 €/kk

Eläkkeensaajan asumistuki 258,09 €/kk

Bruttotulot 996,91 €/kk

Vero 5,02 €/kk

Asumiskulujen jälkeen käytössä 629,89 €/kk

Jos tällä henkilöllä on metsäomaisuutta 50 000 €:n arvosta,

asumistuen määrä laskee 181,73 euroon. 100 000 € arvosta metsäomaisuutta alentaisi tukea 68,40 euron suuruiseksi.

 

 

 

 

Henkilö III

Asuu Helsingissä

Työeläke 1400 €

Yksin eläjä

Ei omaisuutta eikä velkoja

Vuokra 650 € (Peruskuntoinen yksiö)

Vesi 15 €

Eläkkeensaajan asumistuki 250,08 €

Bruttotulot 1650,08 €

Veroarvio 200 €/kk

Asumiskulujen jälkeen käytössä 785,08 €/kk

Tämän henkilön kohdalla 50 000 €:n pankkitalletus pienentää

asumistuen 178,26 euroon, 100 000 euron talletus 64,93 euroon.

 

 

Henkilö IV

Asuu Heinolassa

Samat perustiedot kuin yllä

Yksin eläjä

Ei omaisuutta eikä velkoja

Vuokra 650 € (Peruskuntoinen kolmio)

Vesi 15 €

Eläkkeensaajan asumistuki 148,72 €

Bruttotulot 1548,72 €

Veroarvio 200,00 €/kk

Asumiskulujen jälkeen käytössä 683,72 €/kk

Tämän henkilön kohdalla 50 000 €:n pankkitalletus pienentää tuen 76,90 euroon ja 100 000 €:n pankkitalletus poistaa asumistuen kokonaan.

 

Jos tämä henkilö vuokraa yksiön, muuttuu hänen tilanteensa

seuraavasti:

Vuokra 350 €/kk (Peruskuntoinen yksiö)

Vesi 12 €/kk

Eläkkeensaajan asumistuki 33,26 €/kk

Bruttotulot 1433,26 €/kk

Veroarvio 200,00 €/kk

Asumiskulujen jälkeen käytössä 871,26 €/kk

Tämän henkilön kohdalla 100 000 €:n pankkitalletus poistaa

asumistuen kokonaan.

 

 

Henkilö V

Asuu puolisonsa kanssa Helsingissä

Työeläke 1000 €/kk

Puolison työeläke 1200 €/kk

Ei omaisuutta eikä velkoja

vuokra 900 € (Peruskuntoinen kaksio)

vesi 30 €/kk

Asumistuki 63,20 €/kk molemmille erikseen

(Jos molemmat puolisot saavat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavia eläkkeitä tai korvauksia tai ovat täyttäneet 65 vuotta, he hakevat eläkkeensaajan asumistukea yhteisesti. Tällöin Kela maksaa tuen puoliksi. Jos vain toisella puolisolla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen hänelle).

Pariskunnan bruttotulot 2326,40 €/kk

Veroarvio 86 €

Puolison veroarvio 134 €/kk

Pariskunnan käytettävissä olevat tulot asumiskulujen jälkeen

1176,40 €/kk

Tämän pariskunnan kohdalla  50 000 € pankkitalletus pienentää asumistuen 38,38 euroon, 100 000 €:n pankkitalletus poistaa sen kokonaan.

 

Henkilö VI

Asuu puolisonsa kanssa Heinolassa

Työeläke 1000 €/kk

Puolison työeläke 1200 €/kk

Ei omaisuutta eikä velkoja

vuokra 500 € (Peruskuntoinen kaksio)

vesi 30 €/kk

Eläkkeensaajan asumistuki on 12,52 € molemmille erikseen.

 

Pariskunnan bruttotulot 2225,04 €/kk

Veroarvio 86 €

Puolison veroarvio 134 €/kk

Pariskunnan käytettävissä olevat tulot asumiskulujen jälkeen

1475,04 €/kk

 

50 000 €:n tai 100 000 €:n pankkitalletus poistaa asumistuen kokonaan.

 

Asumistukea ei makseta, jos sen määrä jää alle 6,65 €/kk.

 

Kelan laskurissa voit kokeilla, miten omaisuus, velat, asumismuoto, asumiskunta sekä tulot vaikuttavat asumistukeen.

 

 

Joskus tarvitaan myös muita tukia

 

Esimerkkilaskelma eläkeläisestä, joka ei ole oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, mutta pienituloisena on oikeutettu Kelan myöntämään yleiseen asumistukeen.

 

Yksin asuva henkilö jää eläkkeelle 12 kuukautta ennen

kuin täyttää 65 vuotta. Hän ei saa  työeläkettä. Kelan

myöntämästä kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä vähennetään  pysyvästi

14,4 % eli 0,4 % kutakin varhentamiskuukautta kohti.

 

Kansaneläkettä hän tulee saamaan 539,30 €/kk ja takuueläkettä

93,13 €/kk, yhteensä 632,43 €/kk. Hänen eläketulonsa tulevat olemaan

pysyvästi alennetut, mutta täyttäessään 65 vuotta hän on

oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen.

Hänen kohdallaan yleinen asumistuki tulee olemaan laskurin mukaan seuraavanlainen:

Kela maksaa yleistä asumistukea vain kohtuullisista asumismenoista, joihin

vaikuttavat asunnon pinta-ala ja asunnossa asuvien henkilöiden

lukumäärä. Enimmäispinta-ala yhden hengen taloudessa on 37 neliötä.

Esimerkkihenkilön asunto on 35 neliön yksiö vuonna 1975 rakennetussa talossa. Tällaisen asunnon vuokra Helsingissä on n. 650,00 €/kk,

Heinolassa n. 350,00 €/kk.

 

Helsingissä esimerkkihenkilön yleinen asumistuki olisi 345,52 €/kk,

Heinolassa 259,84 €/kk samankokoisesta asunnosta, siis alhaisemmalla

vuokralla. Molemmissa asunnoissa vesimaksu on 15 €/kk.

 

Helsingissä tämän eläkeläisen tulot olisivat yleisen asumistuen kanssa 977,95 €/kk ja

hänen käyttöönsä jäisi asumiskulujen jälkeen 312,95 €/kk brutto.

 

Vastaavankokoisessa vuokrayksiössä asuvan heinolalaisen eläkeläisen

tulot olisivat 892,27 ja asumiskulujen jälkeen käytössä olisi 527,27 €.

 

Helsingissä eläkeläinen  on oikeutettu toimeentulotukeen, Heinolassa asumiskulut ovat liian pienet / tulot liian suuret, jotta ne oikeuttaisivat saamaan toimeentulotukea.

 

Täytettyään 65 vuotta hän on oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, mutta varhennuksesta johtuva eläkkeen alentuma säilyy. Tuolloin hän saisi Helsingin yksiöönsä tukea 481,50 €, Heinolan yksiöön 267.23 €.

Vastaavasti toimeentulotuki pienenisi Helsingissä vähän yli 200 eurosta n. 70 euroon/kk.

 

HUOM! Kaikki laskelmat ovat viitteellisiä esimerkkejä eivätkä perustu todellisiin päätöksiin Kelassa tai sosiaalivirastossa.. Voit kokeilla itse eri laskureita osoitteissa:

 

Kela: Eläkkeensaajan asumistuen laskuri: https://easiointi.kela.fi/aelaskenta_app/AELaskentaApplication?&lang=fi

 

Kela: Yleisen asumistuen laskuri:

https://easiointi.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication

 

Helsingin sosiaaliviraston toimeentulolaskuri: http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/sosta/tuet/toimeentulotukilaskuri

 

 

Lähde ja lisätietoja: www.kela.fi