Onko nyt syttymässä statiinisota? Yhä useampi miettii statiinien käytön lopettamista. Monet ovat vaatineet lääkityksen välitöntä lopettamista ikääntyneiltä vanhemmiltaan. Varmaa on, että asiaa kannatttaa miettiä.

Kolesteroli ja statiinit. Uusimmat tutkimustulokset ovat monelle yllätys: kolesterolin pelkoa liioitellaan. Kolesteroli määritellään annetuin tunnusluvuin ottamatta huomioon yksilöllisiä ominaisuuksia. Elimistö tarvitsee kolesterolia lukuisiin toimintoihin:

  • Aivojen ja hormonien rakennusaineeksi.
  • Tuottamaan maksassa sappinestettä, jota tarvitaan ruoansulatuksen pitämiseen kunnossa.
  • Solujen kalvojen rakenteisiin, joiden ansiosta hermosolut kommunikoivat keskenään.

Kolesteroli ei ole siis rikollinen, joka pitää poistaa statiineilla. (Poikkeuksena huono kolesteroli eli LDL. Jos LDL on epänormaalin korkea ja hyvä kolesteroli eli HDL hyvin alhainen sekä triglyseridiarvot yläkantissa, minkä lisäksi taakkana vakava keskivartalon lihavuus, on ryhdyttävä toimiin. Statiinit eivät kuitenkaan ole ensimmäinen hoitokeino. Useimmiten elintapojen ja ruokailutottumusten muutos riittää. Yksinkertaisin ratkaisu lääkkeen muodossa ei ole paras. Statiinit aiheuttavat ikääntyessä useita ikäviä sivuvaikutuksia.)

Terveyden suurimmat viholliset ovat sokerit, valkoiset jauhot, nopeat hiilihydraatit ja liian vähäinen liikunta sekä alimitoitettu aivojen käyttö.

Statiinien haitallisia vaikutuksia esiintyy erityisesti ikäihmisillä: yleinen voimattomuus, lihaskivut, nivelkivut, muistin huononeminen sekä hermosäryt. Jopa haimatulehduksen on todettu välillisesti johtuneen joissakin tapauksissa statiineista. Haitallisia vaikutuksia myös muiden lääkkeiden kanssa on todettu. Statiinien on jopa todettu olevan pahoivoinnin ja jatkuvan ripulin syy.

Kaikille – niin nuorille kuin vanhoillekin – paras lääkitys on ruokavalioremontti. Se ei suinkaan tarkoita kolesterolia sisältävien aineiden syönnin lopettamista. Kohtuullisesti kaikkea paitsi sokeria, valkoisia jauhoja ja nopeita hiilihydraatteja. Ikääntyvillä on todettu hieman kohonneiden kolesteroliarvojen jopa edistävän terveyttä. Keskivartalon lihavuus on suurempi haitta.

Yli 75-vuotiaille tehdyissä tutkimuksissa ei ole löydetty todisteita, että kohonneet kolesteroliarvot aiheuttaisivat sydänsairauden tai johtaisivat kuolemaan. (Ellei infarkteja ole ollut aikaisemmin.) Itse asiassa joissain tutkimuksissa on todettu, että alhaisimmat kolesteroliarvot aiheuttavat suuremman kuolemanriskin.

Monet lääkärit ja professorit kuitenkin liputtavat edelleen statiinilääkkeiden puolesta, ja niitä määrätään jopa ennaltaehkäisevästi ihmisillä, joilla on pieni riski korkeaan kolesteroliin. Kokonaiskolesterolin virallinen tavoiteluku 5,0 millimoolia litrassa on monien mielestä liian alhainen. Matalan ja kohtalaisen riskin potilaat eivät hyödy statiinilääkityksestä lainkaan.

Leino Utriainen on arvioinut, että varmuuden varalta statiinia käyttäviä on Suomessa jopa lähes puoli miljoonaa. Päätöksiä tehdessä kannattaa konsultoida useamman henkilön kanssa. Mielipiteet tällä hetkellä ovat hyvin erilaisia.

Olennainen kysymys on, onko vanhuksilla tärkeintä yrittää estää sydänkohtaus, jota ei ehkä koskaan tapahdu,  vai onko tärkeintä välttää sivuvaikutuksia, kuten haurautta, loukkaantumisia, särkyjä ja mahdollisia muistiongelmia.