Hauraus on geriatrinen oireyhtymä. Sitä käytetään kuvaamaan ikääntyneitä ihmisiä, joiden terveydentila on heikentynyt. Runsas lääkitys, huono ruokahalu, liikkumattomuus ja erilaiset sairaudet verottavat fyysisiä voimia. Hauraat ihmiset ovat rasitukseen joutuessaan alttiita tapaturmille ja sairauksille.

Tyypillinen hauraalle ihmiselle sattuva tapaus on kaatuminen ja pahimmassa tapauksessa lonkkamurtuma. Pitkittynyt sängyssä makaaminen altistaa hauraan ihmisen keuhkokuumeelle, josta seurauksena – hengityslihasten toimiessa puolella teholla – muodostuu vettä keuhkoihin ja usein lopulta kuolema.

Haurauden aiheuttajat voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään

1. Jatkuva voimakas lääkitys.
2. Liikkumattomuus. Varsinkin yksin kotona asuvat vanhukset ovat yhä useammin sidottuna asuntoonsa. Yksin ei ulos pääse tai halu lähteä on hiipunut.
3. Nopeimmin lisääntyvä syy on aliravitsemus. Aliravitsemuksen taustalla voi olla ruokahalun puute, vääränlainen ravinto tai kyvyttömyys huolehtia itsestään. Proteiinin puute johtaa lihasten kuihtumiseen sekä hengityksestä huolehtivien lihasten ja luuston huononemiseen. Pienelläkin onnettomuudella voi olla lopulliset seuraukset. Yli neljäsosa vanhuksista ei saa tarpeeksi ravintoa – ruoka on joko vääränlaista, tai he eivät syö riittävästi.

Lue lisätietoa aliravitsemuksen yleisyydestä: Ikääntyneiden aliravitsemus kasvava yhteiskunnallinen ongelma.