Harmaakaihi 

Harmaakaihi samentaa silmän normaalisti kirkasta linssiä.  Hoitamattomana voi aiheuttaa sokeuden tai lievemmän näkövamman. Korkea ikä lisää sairastumisen riskiä, samoin kuin diabetes sekä  jatkuva altistuminen UV-säteilylle.

Suomessa leikkauspotilaat ovat keskimäärin 72-74-vuotiaita.  Harmaakaihi on maailman yleisin sokeuden aiheuttaja.  Perinnölliset tekijät selittävät noin 50% riskistä, diabetes, ylipaino, runsas tupakointi ja alkoholinkäyttö lisäävät riskiä.

Oireet: Heikkenevä näkötarkkuus, ei yleensä kipuja.

Hoito:  Silmälasit ja kaihileikkaus.  Uudet leikkaushoidot ovat yleensä hyvin tehokkaita, joskus potilas on voinut jättää ennen käyttämänsä lukulasitkin pois.

Jos kaihileikkaus halutaan tehdä perusterveydenhuollon kautta, yleislääkärin täytyy ensin tunnistaa kaihin oireet ja kirjoittaa lähete kaihileikkausarvioon.  Silmälääkäri päättää kaihileikkauksen tarpeellisuudesta.

 

Viherkaihi on vanha nimitys Silmänpainetaudille eli glaukoomalle.

 

Silmänpainetauti

Silmänpainetauti eli glaukooma aiheuttaa näköhermovaurion, jolloin näkö vähitellen sumenee ja hämärtyy.  Sairauden esiintyvyys kasvaa iän myötä. Riskitekijöitä ovat kohonnut silmänpaine , ikä, sukurasitus, mykiön hilseytystauti,, likitaitteisuus ja silmän pohjan ikärappeuma.

Silmänpainetauti on  toiseksi eniten sokeutta aiheuttava sairaus maailmassa.  Sillä ei ole selkeitä yksiselitteisiä oireita, se etenee hitaasti ja tuhoaa näköhermon vähitellen.

Oireita: vetisyys, valonarkuus, kirvely, punoitus, kuivuus, näkökyvyn vaihtelu, päänsärky

Hoito:  Silmänpainetaudin etenemistä pyritään estämään lääkkeillä, laserilla ja viimeksi leikkauksella. Silmätipat ovat välttämättömät. Silmiä on suojattava liian kirkkaalta valolta.

Huom!  Silmänpaineenmittaus kannattaa suorituttaa, jos joitakin yllä mainituista oireista ilmenee.

 

Silmänpohjan ikärappeuma (makuladegeneraatio)

Silmänpohjan eli verkkokalvin ikärappeuma on tarkan näkemisen alueelle kohdistuva sairaus. Ikärappeumaa on kahta muotoa: kuivaa ja kosteaa. Kuivaan rappeumaan ei ole parantavaa hoitoa, kostean etenemistä voidaan pyrkiä estämään.

Riskitekijöitä ovat ikä ja perinnöllisyys , tupakointi, sydän- ja verenpainetaudit, ylipaino ja vähäinen hedelmien ja vihannesten syönti.  Yli 60-vuotiaista noin 10 prosentilla ja yli 80-vuotiaista kolmasosalla on rappeuma.

Oireet:  Viivojen vääristyminen ja näön tarkkuuden aleneminen, tekstiä lukiessa osa kirjaimista saattaa kadota. Kun katsoo lipputankoa ja se näyttää joltain osalta mutkaiselta, kyseessä on viivojen vääristymä.  Sanoin järvelle tai merelle katsellessa horisonttiviiva voi tehdä mutkia.   Toteaminen tapahtuu silmälääkärin suorittamilla tarkemmilla tutkimuksilla.

Hoito:  Uusin hoitomuoto kostean rappeuman hoidossa ovat lasiaisinjektiot. Silmän sisään ruiskutetaan lääkeainetta ohuella neulalla.  Valoaktiivihoito on toinen vaihtoehto.  Yhdistelmähoitokin voi tulla kysymykseen.  Lue lisää.

Kostean rappeuman mahdollisimman varhainen toteaminen on keskeinen hoidon onnistumisessa. Tämän  jälkeen taudin etenemistä seurataan silmälääkärin antamien ohjeiden mukaan 1-2 viikon välein.

Tupakoivilla tupakoinnin lopettaminen on tärkeä ennalta ehkäisevä tekijä. Samoin terveellinen, runsaasti kasveja ja vihanneksia sisältävä ruokavalio. 

Näkeminen