Seniorinfo.fi-portaalin ohjelman ja sisällön omistavat SeniorInfo Finland Oy ja SeniorInfo Oü partnereineen. (Tekstillinen sisältö on muutamaan poikkeusta lukuunottamatta Manisero tmi:n tuottamaa ja omistamaa.)  Tekstejä tai tekstejä ja kuvia on sallittua lainata ja käyttää muissa julkaisuissa rajoitetusti mainitsemallla lähteen: Seniorinfo.fi.