Ennakkoperintö

Voit auttaa perillisiä ja vähentää omaa varallisuuttasi antamalla heille ennakkoperintöä.  Kuoleman jälkeisen perinnön lakiosan suuruuteen et  pysty vaikuttamaan.   – Ennakkoperintäpaperit kannattaa tehdä erittäin selkeiksi, jotta ne eivät myöhemmin aiheuta turhia riitoja tai mahdollisia oikeusprosesseja perillisten kesken. Sinä olet itse kuitenkin oikeutettu päättämään kenelle haluat antaa ja mitä. Lue lisää…


Testamentti

Omistusoikeustestamentti vai Hallintaoikeustestamentti?  Kuka joutuu maksamaan ja mitä?   Suoraan puolisolle siirto on helpointa, mutta onko se järkevintä?    –  Riippuu omaisuudesta, sen suuruudesta ja perijöistä. Jos esimerkiksi kiinteistön hallintaoikeus jää puolisolle, muut perilliset joutuvat maksamaan osuudestaan perintoveron, vaikka eivät saakaan osuuttaan käyttöön. – Pienituloiset ja opiskelijat joutuvat ikävään tilanteeseen elleivät samalla peri rahaa, jolla maksaa perintöveron. Lue lisää…

 

Keskinäinen testamentti

 Yleisempiä testamentin muotoja on testamentata kaikki omaisuus jälkeen jäävälle puolisolle.  Lapset voivat halutessaan kuitenkin vaatia lakiosaansa, joka on puolet kunkin  perintöosasta.   Lesken asumissuoja  kattaa yhteisenä kotina käytetyn asunnon, joten hän ei joudu taivasalle.
Lue lisää…

 

Testamentin tekeminen

 Testamentti on tehtävä määrättyjen muotosääntöjen mukaisesti, jotta testamentti on pätevä.   Testamentti on tehtävä  kirjallisesti kahden todistajan läsnä ollessa. Todistajien on oltava esteettömiä, mikä tarkoittaa ettei heillä tai heidän sukulaisillaan saa olla mahdolliseen perintöön liittyvä sidoksia.
Lue lisää…

 

Testamentin moittiminen

Jos jonkun perillisen mielestä testamentti ei ole pätevä, hänen  on nostettava kanne kuuden kuukauden sisällä siitä, kun testamentti on annettu hänelle tiedoksi.  Myös valtiolla on oikeus kanteeseen, mikäli testamenttaaja kuolee ilman perillisiä.
Lue lisää…