Oireet voivat ilmetä päivittäisessä elämässä siten, että henkilö ei tiedä missä ollaan tai mikä on päivämäärä eikä aina tunnista läheisiään. Keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeudet voivat johtaa siihen, että sairastunut ei kiinnitä huomiota siihen, mihin tavaroita laittaa, ja niitä alkaa olla hukassa. Vieraammassa ympäristössä sairastunut saattaa olla epävarma siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä, joten tämä voi näkyä eksymisherkkyytenä. Monimutkaisempien koneiden tai laitteiden käyttö voi vaikeutua.

Parkinsonin taudin kaltaisten oireiden vuoksi henkilön kävely voi hidastua ja vaikeutua, askel lyhentyä ja madaltua, ryhti muuttua etukumaraksi. Jähmeyden ja jäykkyyden vuoksi voi esiintyä kömpelyyttä. Esineitä putoilee käsistä ja monet hienomotorisia taitoja edellyttävät toiminnot, kuten paidan napittaminen ja kengännauhojen solmiminen vaikeutuvat. Myös kirjoittaminen voi vaikeutua ja käsiala heikentyä. Lue lisää. Klik

 

 

Oireluettelo:

 

* kognitiivisten kykyjen, tarkkaavuuden ja vireyden vaihtelu

* toistuvat visuaaliset hallusinaatiot, jotka ovat tyypillisesti selväpiirteisiä ja yksityiskohtaisia

* spontaanin parkinsonismin piirteet

 

Lewyn kappale -dementian diagnoosiin viittaavia piirteitä ovat myös

* REM-unen aikaiset käytösoireet

* herkkyys neuroleptialääkitykselle

* alentunut dopamiinitransportterisitoutuminen tyvitumakkeissa

 

Diagnoosia tukevia piirteitä ovat: * toistuvat kaatumiset ja pyörtymiset

* ohimenevät tajunnanhäiriökohtaukset

* voimakas autonomisen hermoston toimintahäiriö, esim. pystyasennossa ilmenevä verenpaineen haitallinen lasku

* virtsainkontinenssi

* muut kuin visuaaliset hallusinaatiot

* systemaattiset harhaluulot

* masentuneisuus

 

 

 

 

 

Lähteet: www. wikipedia.org

www.kaypahoito.fi