Kuntien tavoitteena on  pitää ikääntyvät ihmiset mahdollisimman kauan omissa asunnoissaan.  Siksi kaikilla kunnilla on omat  Kotihoitopakettinsa, jotka sisältävät tarpeelliseksi katsotun määrän kotiapua kuukaudessa.  Pakettien hinta riippuu hoidettavien bruttotuloista.

Kun koti on tarkoituksenmukainen niin mikäs siellä on ollessa – aluksi.  Kunnilta voi saada tukea kodin kunnostamiseen kuten suihkutilojen uusimiseen, kaiteisiin ja jopa hissiin. Mutta useimmat kunnat myöntävät tuen, vasta sen jälkeen kun toimintakyky selkeästi huonontunut.  (Kerrostaloja velvoitetaan rakentamaan taloon hissi, mikäli siellä asuu ikääntyviä henkilöitä ja rivi- tai omakotitalossa asuva voi hankkia oman porrashissin.) Klik

Kannattaa kuitenkin miettiä onko syytä myydä entinen asunto ja vaihtaa pienempään ja tarkoituksenmukaisempaan, joka on ehkä lähempänä palveluita, sukulaisia ja terveydenhoitoa.  Mikäli  vaihdosta jää rahaa yli, voi nauttia muistakin seniorelämän mukavuuksista.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMiinuksia:  Jos omaiset eivät asu lähellä ja osallistu viikottaiseen toimintaan, huonosti liikkuvan, sairaalloisen vanhuksen kohtalona on usein yksinäisyys, jopa vakava masentuminen.  Hoitajat vaihtuvat ja ihmissuhteet vähenevät. Hoitajat eivät myöskään ole jatkuvasti paikalla auttamassa tarpeen hetkellä.  Omakoti- tai rivitalossa asuvan kyky hoitaa taloa ja tonttia usein heikkenee. Kun asunto hiljalleen rappeutuu, se saattaa muuttua jopa epäterveelliseksi homeansaksi.

Asunnosta saattaa tulla loukku!  Kunnalliset palvelukodit eivät ota vastaan, koska asuinpaikka jo on. –  Ei vaikka vanhus tarvitsee hoitajien käyntejä 8 kertaa päivässä eikä pysty itse kuntouttamaan itseään, ei ulkoilemaan, ei liikkumaan kunnolla, ei saamaan henkisiä virikkeitä.   –   Yksityinen palvelutalo saattaa olla ainoa mahdollisuus täysipainoiseen elämään.

HUOM!  Jos eläke on suuri, omassa kodissa asuminen hoitajien avustamana saattaa olla kannattavaa.  Kunnallisessa hoidossa eläkkeestä ja mm. metsätuloista  veloitetaan 85%  hoitokuluihin.   Lisätietoa rahaosiossa.    Pienen eläkkeen omaava  selviää tn. paremmin myymällä asuntonsa ja muuttamalla kunnalliseen palvelutaloon. – Jonotusaika saattaa olla pitkä!