Omistaminen on mukavaa mutta se tuo myös huolia

Ikääntyessä omaisuutta kannattaa miettiä mm. seuraavien seikkojen takia:

1. Jos kunto esimerkiksi aivoinfarktin takia, liikunnan vaikeuduttua tai muistisairauden johdosta huononeen niin paljon, että palvelutalo olisi turvallisempi ja mukavampi asumispaikka, omistusasunto saattaa olla esteenä siirtymiselle.
Sosiaaliviranomaiset ovat päättäneet että oma koti on paras asumispaikka, joten mieluummin järjestetään omaan kotiin hoitoa vaikkapa 8 kertaa vuorokaudessa kuin siirretään asunto palvelutaloon.
Seurauksena on jo tänä päivänä lukematon määrä ikääntyneitä, jotka ovat yksinäisiä, eivät pääse ulos eivätkä saa riittävää kuntoutusta ja ainoana kontaktina ovat pikaisesti piipahtavat hoitajat.
Yksityiseen palvelutaloon tai hoivakotiin toki useimmiten pääsee, mutta sen kustannukset nousevat avun tarpeen mukaan ja saattavat olla jopa 5000 euroa kuukaudessa.
Oman asunnon myyminen tai siirtäminen hiljalleen perillisille saattaa olla varteenotettava asia. Perilliset voivat ottaa myöhemmin asuntoa vastaan käänteistä lainaa vanhempien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tai lainan voi ottaa jo ennen siirtoa, jolloin perintövero alhaisempi.

2. Hiljalleen omakotitalon kunnossapitäminen saattaa käydä liian raskaaksi.
Asunnon kunto ja arvo huononevat hoidon puutteesta. Erityisesti käänteisen lainan saaminen saattaa tällöin olla vaikeaa tai sen ehdot huonot. Pankit haluavat vakuuksiksi sijoituksia, jotka ajan tullen helppo myydä edelleen.

3. Äkillisten sairastumisten, leikkauksien ja suurempien hammashoitojen varalle on syytä miettiä, mistä saa nopeasti rahaa kulujen hoitamiseen

4. Omaisuuden vaikutus asumistukeen

Asumistukeen vaikuttaa se omaisuuden osa, joka ylittää valtioneuvoston asetuksessa vahvistetun ruokakunnan koon mukaisen omaisuuden määrän. Ylittävästä omaisuudesta lasketaan tuloa 15 prosenttia, ja kuukausituloa varten tulon määrä jaetaan 12:lla.
Talletukset, obligaatiot ja muut joukkovelkakirjalainat otetaan huomioon käyvän arvon mukaisina. Talletuksista vähennetään käyttövaroina 2 000 euroa. Vähennys tehdään jokaisen ruokakunnan jäsenen talletuksista erikseen.

Omaisuutena ei oteta huomioon ruokakunnan omassa käytössä olevaa asuntoa. Myöskään asunto-osakkeita tai osuutta jakamattomaan kuolinpesään ei huomioida omaisuutena. Omaisuudesta vähennetään velat.

Perintöneuvonantajamme Jukka Pakarinen, Perhe- ja Perintö Oy:stä korostaa, että perintösuunnittelusta kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa hyvissä ajoin. Valittavana on monia eri mahdollisuuksia.

Lisätietoa: http://www.kela.fi/tulot-ja-omaisuus_omaisuus