Perunkirjoitus

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Tilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja, jossa luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perukirja on annettava yhtenä kappaleena vainajan kotipaikan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa yleensä se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen. Paikalla on oltava myös kaksi uskottua miestä tai naista, jotka tarkistavat perukirjan oikeellisuuden ja allekirjoittavat sen samoin kuin kuolinpesän ilmoittajaksi valittu henkilö.

Jos suku on pieni ja perittävän omaisuus helposti määriteltävässä, kuolinpesän ilmoittajana ja perunkirjoituksen hoitajana voi hyvin toimia lähiomainen. Jos sen sijaan sukulaisuussuhteet ovat monimutkaiset ja omaisuutta eri muodoissa paljon, kannattaa harkita perukirjan laatijan palkkaamista. Kustannus vähennetään vainajan varoista.

Perukirjassa vaadittavat tiedot. Klik

Perukirjaan vaadittavat liitteet. Klik

PerukirjalomakeJoistain kirjakaupoista voi ostaa perunkirjalomakkeita. Alla muutama internetistä löytyvä perukirjamalli ja -lomake

Suomen lakioppaan malli (rtf)
http://www.lakiopas.com/asiak…rukirja/

Helsingin Perunkirjoitustoimiston malli (html)
http://www.trustus.fi/perukir…li.shtml

Asianajotoimisto Talviaron perukirjalomake (pdf)
http://www.lakineuvo.fi/

Perinnön jako.

Kun perunkirjoitus on pidetty ja perilliset selvillä on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Jos toinen perillinen on omista varoistaan maksanut kuolinpesän kuluja kuten yhtiövastikkeita, voi hän kuitteja vastaan saada näistä maksun perinnönjakotilaisuudessa.

Perunkirjoituksen jälkeen on kuolinpesäosakkailla valittavana seuraavat vaihtoehdot:

  1. Pitää kuolinpesä jakamattomana
  2. Sopimusjako, eli jakaa koko pesä osakkaiden välisellä sopimuksella
  3. Osittainen perinnönjako, eli sama kuin edellä, mutta jaetaan vain osa omaisuudesta (esim. rahavarat)
  4. Pesänjakajan toimittama virallisjako eli toimitusjako, jos osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen jaon toteuttamisesta

Perinnönjakoa ei tarvita, jos kuolinpesässä on vain yksi perillinen.

Ennen perinnönjakoa on perittävän varoista maksettava kaikki kuolinpesän velat tai annettava niistä vakuus, jona voi toimia vaikka peritty asunto-osake. Myös hautauskulut, hautapaikka, hautakivi ja mahdollinen haudan hoito on maksettava.

Ennen jakoa on syytä antaa arvioida arvokkaampi omaisuus, jotta tiedetään myös mahdollisten irtaimiston arvoesineiden rahallinen arvo. Perukirjan arvot eivät välttämättä ole samoja kuin mitä myydessä saa. Osa omaisuudesta voidaan myös myydä ennen jakoa. jos se sillä tavalla on helpommin jaettavissa.

Perinnönjaosta on syytä tehdä jakokirja (perinnönjakokirja). Katso malli. http://koulut.tampere.fi/materiaalit/laki2/tyrsky/tyrsky6-2.html

Joittenkin mielestä se on turha, jos kaikki ovat yksimielisiä. Mutta koska verottajalle on kuitenkin jaosta ilmoitettava, niin samalla on helppo tehdä myös jakokirja, josta jää kopio kaikille perillisille.

Jos jakamattomassa kuolinpesässä ilmenee ongelmia tai kuolinpesän jakamisesta ei päästä sopuun, kannattaa kääntyä asianajajan puoleen.

Vinkki! Jos perittävällä on paljon irtainta omaisuutta, josta osa arvokastakin, voi jakoa helpottaa esimerkiksi järjestämällä tavarat eri tyhmiin summittaisen arvon mukaan. Sen jälkeen kaikki perilliset saavat vuoronperään valita kulloinkin arvotussa järjestyksessä eri ryhmistä haluamansa tavarat.

Perintöveron käsittely ja maksaminen.

Perukirjojen käsittelyaika vaihtelee paikkakunnittain. Keskimäärin se on 6 – 12 kuukautta. Kannattaa soittaa kyseiseen verotoimistoon tai alla oleviin numeroihin ja kysyä kuinka kauan verotus vielä kestää.

Alle 500 euron perintö- ja lahjavero on maksettava yhdessä erässä. Suurempi vero on jaettu kahteen maksuerään. Perintöveron ensimmäinen eräpäivä on noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Verohallinto postittaa verotuspäätöksen. Toinen eräpäivä on kahden kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. Esimerkiksi jos perintöverotus on perintöveropäätöksen mukaan toimitettu 17.2.2014, on ensimmäisen erän eräpäivä 1.6.2014 ja toisen 1.8.2014. Jos veronmaksun kanssa on ongelmia, voi ottaa yhteyttä verottajaan ja pyrkiä sopimaan maksuaikataulusta.

Lisätietoa perintöveron maksamista saa seuraavista puhelimista:

  1. >Perintö- tai lahjaveron maksaminen, puh: 020 697 026 (pvm/mpm).
  2. Perintö- tai lahjaveron määrä, puh: 020 697 018 (pvm/mpm).