Hoitotestamentti/Hoitotahto

Hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa. Hoitotestamentissa määritellään ne tilat, jolloin luovutaan potilaan elämää lyhytaikaisesti pidentävistä, keinotekoisista elintoimintoja ylläpitävistä hoitotoimista. Hoitotestamentin allekirjoittavat hoitotestamentin tekijän lisäksi kaksi samanaikaisesti läsnä olevaa todistajaa.

Toistaiseksi yksityisen henkilön potilastietojärjestelmästä ei näy merkintää hoitotahdon tekemisestä.  Kopiot siitä on parasta antaa uskotuille henkilöille ja viime vaiheessa siihen sairaalaan, jossa on hoidettavana vakavan sairauden takia.

Hoitotestamenttilomakkeen voit tulostaa tästä.  Klik .

Elatusturva Puolisoiden välisen elatussopimuksen laatiminen

Puolisoilla on elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan. Kummankin puolison on otettava osaa perheensä yhteiseen talouteen sekä puolisoiden elatukseen. Puolison elatuksella tarkoitetaan puolisoiden yhteisten sekä kummankin puolison henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämistä.

Sopimuksen tekeminen  – varmuuden varalta – on tärkeää esimerkiksi silloin kun enemmän ansaitseva tai suurempaa eläkettä saava yllättävän aivoinfarktin takia joutuu laitoshoitoon.  Laitoshoidossa kustannuksina veloitetaan 80 – 85% kyseisen henkilön eläkkeestä ja muista tuloista.  –   Sopimuksella voidaan pyrkiä takamaan pienempää eläkettä saavalle kohtuullinen toimeentulo. – Lakia on muutettu hiljattain ja käytäntö eri kunnissa on varsin kirjava ja sopimuksen kanssa oikeuteen meneminen pitkällinen prosessi. – Mutta yrittänyttä ei laiteta…

Edunvalvonta

Turvaa etusi ja ilosi!

Kannattaa miettiä etukäteen kenet haluaa valtuuttaa omaksi edunvalvojaksi siinä tapauksessa, että toiminta- ja ajattelukyky muuttuvat vajavaiseksi.  Luotettava sukulainen, ystävä, lähiomainen…    Jatkuvasti lehdissä on kuitenkin tarinoita, joissa edunvalvoja on käyttänyt hyväkseen valvottavan omaisuutta ja rahoja.
Jotkut omaiset jopa kieltävät hoivalaitoksessa olevalta vanhukselta hoitokulujen jälkeen eläkkeestä käteen jäävän rahan käytön esimerkiki hoivalaitoksen järjestämiin virkistysmatkoihin tai juhlaillallisiin! Pahimmassa tapauksessa vanhuksen asunnossa asuu joku sukulaisista ilmaiseksi ja vanhuksen eläkkeestä maksetaan asunnon yhtiövuokra. –  Miten välttää tämä?

Edunvalvontavaltuutuksella on mahdollista valtuuttaa kaksi henkilöä valvomaan omaisuutta ja rahoja, jolloin toinen voi toimia ikäänkuin tilintarkastajana pari-kolme kertaa vuodessa. Näin vältytään pahimmilta väärinkäytöksiltä. Virallisen edunvalvojan valitseminen on toinen keino. Virallinen tie, jossa kukaan ei voi huijata. Mutta huolenpitoa on vähän ja edunvalvoja veloittaa työstään.  – Itse valitut edunvalvojat joustavampi ratkaisu.

Virallista edunvalvontaa säätää holhoustoimintalaki. Jos henkilö lain mukaan julistetaan vajaavaltaiseksi, jolloin hän menettää oikeustoimikelpoisuutensa,  henkilön toimintaa pyritään rajoittamaan mahdollisimman vähän. (Esimerkiksi asunnon myyntiin on saatava edunvalvojan hyväksyntä.)  Jos  valvottava ei pysty lainkaan huolehtimaan  asioistaan, edunvalvoja edustaa kaikissa asioissa.

Virallisen edunvalvonnan toimintaa valvotaan vuosittain tehtävien ”tilinpäätösten” avulla.  Hyvin henkilökohtaiset asiat – kuten testamentin tekeminen – eivät kuitenkaan kuulu edunvalvojalle.  Edunvalvojan palkkio määräytyy hoidettavan varallisuuden mukaan.

 

 

Vinkki!   Epäviralliseen edunvalvontasopimukseen voi myös laittaa velvoitteita.  Juhlat kaikille ystäville kerran vuodessa,  lounas saattajan kanssa ravintolassa kerran viikossa, iltahömpsy ennen nukkumaanmenoa, kampaaja kerran viikossa…  Samalla sopimuksessa on syytä mainita paljonko esimerkiksi ulkopuoliselle ravintolaan viejälle voi maksaa palkkiota.  –  Näin perilliset eivät voi jälkikäteen syyttää edunvalvojaa rahojen tuhlauksesta. 

Hoivatahto

Hoivatahto on epävirallinen ohjeistus omasta hoitamisesta muistisairauden tai muun toimintakyvyttömyyden ilmetessä.  Siinä voi kertoa, miten haluaa asua, mita palveluita toivoo itselleen, haluaako päästä ravintolaan syömään silloin tällöin, haluaako ilta-aterialla lasillisen punaviiniä, haluaako hierojan, kampaajan, parturin tmv palveluita.

Hoivatahdossa voi myös määrätä, että hoivakotiin joutuessasi  omaisuus tai osa siitä myydään riittävien palveluiden takaamiseksi.     Ja mainita kenet on valtuutettu hoitamaan myynti.  (HUOM!  Jos säänmnökset muuttuvat kaavailujen mukaan, niin hoivakoti saattaa käyttää omaisuudenkin kulujen kattamiseen. Siinä tapauksessa ehkä parempi myydä ajoissa ja antaa luotettavalle läheiselle ohjeet rajojen käytöstä.  HUOM2.   Omasta kodista erittäin vaikea päästä hoivakotiin vaikka olisi liikuntakyvytön.  Yksinäisitä kotona olevista vanhuksista lukuisia surkeita tarinoita.