Tag archives for perintö

Perintökäytäntö EU-maissa

Vuoden 2015 aikana Eu:n perintösäädäntö muuttui. Perinnänjako tullaan käsittelemään sen maan lakien mukaan, jossa kuollut henkilö on ollut kirjoilla. Perintösäännöt ovat eri maissa  erilaiset.  Virossa ei ole perintöveroa, Espanjassa  perillisille jätettävä pakollinen…
Continue reading

Ennakkoperintö

Voit auttaa perillisiä ja vähentää omaa varallisuuttasi antamalla heille ennakkoperintöä. Kuoleman jälkeisen perinnön lakiosan suuruuteen et pysty vaikuttamaan. – Ennakkoperintäpaperit kannattaa tehdä erittäin selkeiksi, jotta ne eivät myöhemmin aiheuta turhia…
Continue reading

Perinnönjako

Perunkirjoitus Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Tilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja, jossa luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perukirja on annettava yhtenä kappaleena vainajan kotipaikan verotoimistoon kuukauden kuluessa…
Continue reading