Yhteisöasumisen perusajatuksena on, että  asunnon ostajat osallistuvat tiettyihin yhteisiin vastuutehtäviin yhteisissä tiloissa – saunatilat, ruokatilat kattopuutarha tai vastaavat vaativat huoltamista, ruolaitto- ja siivousvuorotkin saatetaan määrätä kiertävästi kaikille osakkaille.    Ruokakuntien pieneneminen, kaupunkiasumisen erillisyys ovat luoneet tarpeen yhteisöllisemmälle asumiselle.

Moniin yhteisasumishankkeisiin hankitaan tulevat asukkaat osakkaiksi jo silloin kun edullinen tontti on löydetty ja arkkitehti alkaa suunnittelemaan taloa.   –  Ajatuksena on saada oma asunto huomattavasti edullisemmin ja yksilöllisemmin suunniteltuna kuin  kaupalliselta rakennuttajalta ostettuna.    Osakasehdokkaat ennättävät myös tutustua toisiinsa yhteisissä suunnittelikokouksissa.

Yhteisöasumistaloja on rakennettu pelkästään senioreille (alaikä 48:sta ylöspäin) tai kaikille avoimiksi. Yhteisön asukkailla on oikeus osallistua päätöksentekoon.  Jotkut talot ovat yhdistysten rakentamia ja ostaminen edellyttää yhdistykseen liittymistä sekä sääntöjen hyväksymistä.   –   Talot eivät ole palvelutaloja eivätkä vanhainkoteja.  Ne ovat itsepalvelutaloja, joissa asukkaat osallistuvat esimerkiksi aterioiden valmistamiseen ja yhteisistä tiloista huolehtimiseen omalla työviikollaan.

Seniorit ovat myös perustaneet asuinkollektiiveja, jotka ovat hankkineet suuremman talon tai huoneiston ja kunnostaneet sen yhteisölle sopivaksi.  jKollektiivi voi myös ostaa  myös yhteisiä palveluita kaikkien hyödyksi.

Helsingissä on tällä hetkellä rakenteilla muutama yhteisöasumistalo, mutta asumismuoto ei ole lainkaan niin suosittua kuin vaikkapa Ruotsissa.

Plussat:  +edullisempi hinta kuin  asunnonvälittäjältä ostettaessa

+ samanhenkisiä ihmisiä

+ yhteisen toiminnan ja toistensa tuntemisen tuoma turvallisuuden tunne

Miinukset:   + aina eivät asukkaiden kemiat sulaudu toisiinsa, lukuisia tarinoita vallanhaluisista pomottajista, päällepäsmäreistä, laiskureista…

+ ammattiapu hankittava itsenäisesti muualta

+ oma sosiaalisuus onkin oletettua pienempi